VÝHODNÁ NABÍDKA PŮJČOVNY KOLOBĚŽEK: KOLOBĚŽKA NA CELÝ TÝDEN ZA 1000 Kč v týdnu 1.–8. 8. a 25.–30. 8. 2020

CENÍK PŮJČOVNY

Zapůjčený předmět Cena/den        
Koloběžka KOSTKA Max (Tour/Twenty/Hill)  350 Kč Záloha 2000 Kč/koloběžka      
Koloběžka KOSTKA dětská (Street kid) 250 Kč Záloha 1000 Kč/koloběžka      
Nordic walking hole 100 Kč Záloha 500 Kč/pár holí      
 • Ke koloběžkám půjčujeme zdarma helmy, zámky a pumpičky.
 • Pro delší zápůjčky možná sleva.
 • Doprava šesti a více kusů koloběžek do 10 km zdarma, jinak 10 Kč/km.

Rezervace, storno a další podmínky půjčovny

 • Rezervace je třeba učinit předem telefonicky či e-mailem. Pokud tak neučiníte, nemůžeme Vám zaručit, že bude požadovaný předmět k dispozici.
 • Za rezervaci čtyř a více koloběžek požadujeme zálohu 20 % z celkové ceny půjčovného. Záloha je vratná v plné výši při zrušení rezervace alespoň pět dní předem.
 • Pro zapůjčení koloběžek požadujeme vratnou zálohu 2000 Kč/koloběžka, resp. 500 Kč/pár holí.
 • Pro zapůjčení všech předmětů požadujeme předložení dvou dokladů totožnosti.
 • Půjčitel je povinen seznámit se s výpůjčním řádem a svým podpisem jej odsouhlasit.
 • Půjčitel musí být starší 18 let.
 • Půjčitel je povinen zkontrolovat při převzetí stav půjčovaných předmětů.
 • Půjčitel se podpisem smlouvy o zápůjčce zavazuje k převzetí plné odpovědnosti za sebe i osoby mladší 18 let, které budou zapůjčené předměty využívat, za zapůjčené předměty, i za případnou újmu na zdraví nebo škodu na věcech movitých i nemovitých vzniklou při používání zapůjčených předmětů.
 • Zapůjčené předměty musejí být vráceny v dohodnutém čase, za každou započatou hodinu prodlení je účtován poplatek 100 Kč/zapůjčený předmět.
 • Ostatní podmínky jsou uvedeny ve výpůjčním řádu.

CENÍK LEKCÍ KOLOBĚHU A NORDIC WALKING

Skupinové lekce dle rozvrhu 150 Kč/os./90 min.
Lekce na objednávku 1-3 os. (každá další os. + 100 Kč) 600 Kč/1–3 os./90 min. (případné náklady na dopravu)

CENÍK OSTATNÍCH AKTIVIT

Ceny ostatních aktivit se odvíjejí od Vašich konkrétních požadavků. Rádi pro Vás zpracujeme nabídku.