Ceník

CENÍK PŮJČOVNY

Zapůjčený předmět Cena za 4 hodiny Cena za den  Cena za víkend    
Koloběžka KOSTKA 200 Kč 300 Kč 500 Kč Při zapůjčení požadujeme vratnou zálohu 2000 Kč/koloběžka  
Koloběžka KOSTKA dětská 150 Kč 250 Kč 350 Kč Při zapůjčení požadujeme vratnou zálohu 1000 Kč/koloběžka  
Nordic walking hole 50 Kč 100 Kč 150 Kč Při zapůjčení požadujeme vratnou zálohu 500 Kč/pár holí  
           
 • Ke koloběžkám půjčujeme zdarma zámky a pumpičky.
 • Helmy je možné zapůjčit po dohodě.
 • Pro delší zápůjčky možná sleva.
 • Doprava šesti a více kusů koloběžek do 10 km zdarma, jinak 6 Kč/km.

Rezervace, storno a další podmínky půjčovny

 • Rezervace je třeba učinit předem telefonicky či e-mailem. Pokud tak neučiníte, nemůžeme Vám zaručit, že bude požadovaný předmět k dispozici.
 • Za rezervaci čtyř a více koloběžek požadujeme zálohu 20 % z celkové ceny půjčovného. Záloha je vratná v plné výši při zrušení rezervace alespoň pět dní předem.
 • Pro zapůjčení koloběžek požadujeme vratnou zálohu 2000 Kč/koloběžka, resp. 500 Kč/pár holí.
 • Pro zapůjčení všech předmětů požadujeme předložení dvou dokladů totožnosti.
 • Půjčitel je povinen seznámit se s výpůjčním řádem a svým podpisem jej odsouhlasit.
 • Půjčitel musí být starší 18 let.
 • Půjčitel je povinen zkontrolovat při převzetí stav půjčovaných předmětů.
 • Půjčitel se podpisem smlouvy o zápůjčce zavazuje k převzetí plné odpovědnosti za sebe i osoby mladší 18 let, které budou zapůjčené předměty využívat, za zapůjčené předměty, i za případnou újmu na zdraví nebo škodu na věcech movitých i nemovitých vzniklou při používání zapůjčených předmětů.
 • Zapůjčené předměty musejí být vráceny v dohodnutém čase, za každou započatou hodinu prodlení je účtován poplatek 100 Kč/zapůjčený předmět.
 • Ostatní podmínky jsou uvedeny ve výpůjčním řádu.

CENÍK LEKCÍ KOLOBĚHU A NORDIC WALKING

Skupinové lekce  150 Kč/os./90 min.        
Lekce pro jednotlivce nebo dvojice 400 Kč/lekce/90 min.        
Jiné typy lekcí, team building, vyjížďky s průvodcem apod.  dle dohody        
           
           

CENÍK OSTATNÍCH AKTIVIT

Ceny ostatních aktivit se odvíjejí od Vašich konkrétních požadavků. Rádi pro Vás zpracujeme nabídku. Ceny zboží jsou k dispozici v provozovně.