Koloběh

Více o koloběhu a jeho přínosech

Koloběh je plnohodnotný sport, který můžeme považovat za určitou alternativu k běhu, běžeckému lyžování a případně i cyklistice. Díky svým specifikům nám může posloužit i jako účinný tréninkový doplněk. Je-li uplatněna a používána správná technika, posiluje koloběh nejen svalové skupiny dolních končetin, ale i trupu a horních končetin. Zvolí-li se vhodný trénink, rozvíjí jízda na koloběžce nejen svalovou sílu, ale i vytrvalost a rychlost. Ve srovnání s během se koloběh jeví pro organismus podstatně šetrnější. Takřka při něm odpadá negativní působení otřesů na pohybový aparát, především klouby dolních končetin. Z tohoto důvodu je vhodným doplňkem pro různé sportovce, ale nejen pro ně, v období rekonvalescence po některých operacích či úrazech. Díky své relativní šetrnosti je vhodný pro lidi takřka všeho věku a není-li vykonáván na vrcholové úrovni, může mít kladný přínos i pro ty, kteří již nějaké zdravotní problémy mají. Co se týče běžeckého lyžování, má koloběh především tu nespornou výhodu, že jej lze, alespoň v našich podmínkách, provozovat převážnou část roku a navíc na rozdíl od běhu na lyžích při něm nejsme tolik limitováni lokalitou, v které se nacházíme. V období sněhové pokrývky není problém koloběžku vystřídat sněhoběžkou. Najdou se však i další výhody, jako je menší náročnost na stabilitu, regulování rychlosti a směru jízdy apod. V porovnání s cyklistikou má koloběh blíže k lokomočnímu pohybu, proto při něm dochází k rovnoměrnějšímu posilování svalstva celého těla. Rovněž klade menší nároky na stabilitu. Z pohledu technického je značnou výhodou jednoduchost koloběžky, což se promítne do menší finanční náročnosti při jejím pořizování, ale pochopitelně i údržbě. Za nezanedbatelné můžeme považovat i to, že koloběžka je menší a tudíž skladnější než kolo. Snadněji se i kamkoli přepravuje. Dá se tedy říci, že koloběžka je dostupná takřka každému a má rovněž všestranné využití. Krom závodního koloběhu má své uplatnění zejména v oblasti průpravných cvičení, rekreačního sportu a turistiky. Někdo si ji pořizuje pro zábavu, jiný jako dopravní prostředek. Pro jednoho je důležitá vidina zlepšení kondice, pro druhého pěkná postava bez cvičení ve fitness centrech apod.převzato z diplomové práce Mgr. Šárky Kittlerové „Aplikace koloběhu pro zrakově postižené“ (FTVS UK, 2005)

Přínosy a výhody koloběhu v bodech:

  • zábava, zážitek
  • komplexní pohyb zapojující přes 90 % svalů těla
  • kompenzace sedavého způsobu zaměstnání
  • pohyb venku na čerstvém vzduchu
  • dostupnost téměř pro každého, od dětí po seniory
  • využití pro kondiční trénink, pro rekondici, pro rehabilitaci

Lekce koloběhu: jízda a cvičení na koloběžce s lektorem

Koloběh je volnočasová sportovní aktivita určena všem generacím. Jde o jízdy na koloběžce spojené s různými druhy cvičení pod vedením zkušeného lektora.

Jak lekce koloběhu probíhá?

Lekce koloběhu trvá obvykle 90 minut: tak jak se při jakémkoli sportu má, i my začínáme pečlivým protažením a zahřátím svalů, následuje koloběh, při kterém si podle možností najdeme vyhovující stanoviště, kde se pak věnujeme posilování různých tělesných partií. Po návratu na základnu následuje strečink pro uvolnění svalů.

Při lekcích mohou být použity i různé fitness pomůcky, aby každá hodina byla pestrá a pro všechny zúčastněné zajímavá. Nejezdíme ani na čas, ani na kilometry, pokud se tak nedohodneme :). Každá lekce je uzpůsobená na míru zúčastněným: přizpůsobuje se délka trasy i program – někdy se soustředíme hlavně na techniku jízdy, někdy jedeme delší úsek bez cvičení, jindy uděláme několik posilovacích zastávek.

Místo setkání upřesňuji vždy v den konání (případně den předem) – obvykle odjíždíme z ulice 1. května v Mikulově, nebo se potkáváme přímo na cyklostezce směrem na Březí. Nutná je vždy předchozí rezervace e-mailem nebo telefonicky, případně přes facebook.

Kromě lekcí koloběhu můžeme nabídnout individuální lekce nebo vyjížďky na míru Vašim požadavkům. Kontaktujte nás a domluvíme se! Můžeme zajistit např. vyjížďku s průvodcem po Lednicko-Valtickém areálu, vyjížďku končící ochutnávkou ve sklípku, zábavný aktivní program pro skupiny, teambuilding…