WORKSHOP

„ÚVOD DO MODERNÍHO NORDIC WALKINGU“ s Lucií Okoličányovou

15. – 17. listopadu 2019, Mikulov

Náplní workshopu bude teoretické i praktické představení konceptu moderního nordic walkingu a nejnovějších vědeckých poznatků v této oblasti. Zváni jsou všichni zájemci o nordic walking z řad instruktorů, fyzioterapeutů i široké veřejnosti. Veškeré další informace k této akci najdete na plakátu níže. 

Akce získala nejvyšší záštitu v rámci projektu Českého olympijského výboru Česko sportujeSport v okolí.

U všech účastníků předpokládáme zdravotní stav, který nebude překážkou v účasti na aktivním programu workshopu. Přihlášením se na workshop a uhrazením účastnického poplatku potvrzujete, že se akce “Úvod do moderního nordic walkingu” účastníte na vlastní nebezpečí a, pokud Vám při ní vznikne jakákoli škoda na zdraví či majetku, berete na vědomí, že za ni organizátor akce nenese žádnou odpovědnost (pozn. za účastníky do 18-ti let schvaluje zákonný zástupce).

Napište nám...

15 + 15 =